Besökare
Online:
Idag:
Denna vecka:
Denna månad:
Totalt:
 

 

 

Välkommen till Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)

 

 

Kalkuddens samfällighetsförening (KSF) omfattar ca 200 fastigheter – i huvudsak fritidshus –  på Kalkudden ca fem kilometer från Mariefred i Strängnäs kommun.

 

 

Föreningens gemensamma intressen tillvaratas av en styrelse, som utses av medlemmarna (fastighetsägarna).

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Till alla medlemmar i Kalkuddens samfällighetsförening!

Informationsmöte om kommunalt VA är planerat till

lördag 16 april – preliminär byggstart 2018

De medlemmar som har anmält sin e-postadress till KSF har fått information via den, övriga har fått denna information med vanlig post.

SEVAB kommer också skicka ut information brevledes till samtliga medlemmar i KSF.

---------------------------------------------------------------------------------------

OBS Röjdag 23 april 2016. Samling kl 10:00 vid Boulebanan.

---------------------------------------------------------------------------------------

Till alla medlemmar i Kalkuddens samfällighetsförening!

 

De nummer som kommit ut av KSF Info finns att ladda ner efter inloggning.

 

Styrelsens senaste protokoll finns inlagt på hemsidan och nås efter inloggning.

 

Kontakta KSF:s styrelse genom att skicka e-post till: kontakt@kalkudden.se

 

Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF), Badvägen 4, 647 93 MARIEFRED • © 2010 • Anne-Lie Holmström

www.kalkudden.se